Back8. 1. 2019

Artur Ország

Mister Look Bella 2018 dvacetiletý Artur Ország pochází z vesnice Hrabyně. Aktuálně bydlí v Brně, kde studuje sportovního animátora s anglickým jazykem a hudební výchovu. Z toho také vyplývá, že mezi jeho největší zájmy patří hudba a sport. Závodně vystřídal již několik sportů a hraje na 5 hudebních nástrojů.

Do soutěže se Artur přihlásil až poté, co jej k tomu během castingu v OC vyzval patron soutěže Antonín Beránek – věděl, co dělá. 

"Teď jsem za tuhle zkušenost velmi rád a těším se na její budoucí pokračování."


Did you like this article? Share it!